MEDLEMSMØTE ONSDAG 19. OKTOBER

Så var sommeren over for denne gang, og historielaget i gang med en ny møtesesong. Denne gangen var det kåseri ved bygningsarkeolog og historiker Øystein Ekroll ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider med følgende tema: NIDAROS SOM PILEGRIMSBY OG KRIGSARENA 1176 – 1206. I foredraget presenterte han en rekke historiske og arkeologiske spor etter denne perioden, som preget byens utvikling i mange hundre år.

Ca. 70 personer var til stede og hørte Ekrolls interessante gjennomgang av fakta fra denne perioden. Innledningsvis fikk vi høre Torun Jensen Tannvik framføre to sanger som satte publikum i  «middelalderstemning» før kåseriet startet. Til slutt var det kaffe og kake i den nyrestaurerte Borgstua.

Torun Jensen Tannvik med giteren

Torun Jensen Tannvik med gitaren

Kåsør Øystein Ekroll

Kåsør Øystein Ekroll