MEDLEMSMØTE MED BOKLANSERING 16. NOVEMBER

Fullsatt auditorium på medlemsmøtet

Fullsatt auditorium på medlemsmøtet

Auditoriet ved Trøndelag folkemuseum Sverresborg var fullsatt da Byåsen historielag lanserte sin nye årbok Byåsminner 2016. Medlem av redaksjonskomitéen for Byåsminner gjennom mange år, Fridtjof Simonsen, orienterte om arbeidet med boka, godt hjulpet av Arne Sellæg, som har koordinert den halvparten av boka som har med idrett å gjøre, og Eva Hov, som har gått dypere inn i hvordan det var å leve i skyggen av Generalmajor Carsten Bang på Ferstad. En e-post til Byåsen Historielag fra Hawaii gjorde at artikkelforfatteren fattet interesse for denne saken. Vi røper ikke mer her, men kjøp Byåsminner 2016 og få med deg resten av den spennende historien, og i tillegg mye interessant lesing om idrettslivet på Byåsen.

Professor Ola Sbvein Stugu kåserer

Professor Ola Svein Stugu kåserer

Før Fridtjof Simonsen slapp til med boklansering, var det kåseri ved professor Ola Svein Stugu ved Institutt for historiske studier ved NTNU, med tema «Finst det verdifulle kulturminne på Byåsen?». Her fortalte han om hva som ligger i selve kulturbegrepet, om kulturminner på Byåsen, og om hva som er verd å ta vare på eller ikke. Vi fikk også et lite innblikk i deler av Kulturminneloven. Et fornøyd publikum ga kåsøren en skikkelig applaus.

Under kaffen i Borgstua gikk salget av Byåsminner 2016 strykende. Det var mange som sikret seg boka som årets julegave, enten til seg selv, til familie og kjente, eller til «byåsinger i eksil»….