Lagets opprinnelse

Kort historisk oversikt over opprettelsen av Byåsen Historielag:
Det første konstituerende møtet fant sted i Byåsen skoles aula den 17. februar 1992. Interimstyret bestod av fire ekte byåsinger, nemlig Helge Wanvik, Kristen Aspaas, Randi Moxnes Karlsen og Arne Fjelnseth. Interimstyrets forslag til navn var Byåsen Historielag som ble enstemmig godkjent.
Som styremedlemmer i det første styret ble valgt: Kristen Aspaas, Randi Moxnes Karlsen, Arne Fjelnseth, Tove Hassel og Arnulf Selnes, og som varamedlemmer ble valgt Berit Gullikstad og Fridtjof Simonsen.
Etter fastsettelse av vedtekter, medlemskontingent samt valg av revisor m.v., ønsket Jostein Molde fra Landslaget For Lokalhistorie lykke til med arbeidet og gratulerte Byåsen Historielag med å være det første bydels-historielag i Trondheim.
Stortingspresident Jo Benkow kåserte om barneopplevelser fra Trondheim og hytta ved Lianvannet. Han avsluttet med å anmode om medlemskap, hvilket ble raskt etterkommet ved at han ble tildelt medlemskap nr. 001. Omlag 210 personer deltok på dette første møtet i Byåsen Historielag, samtidig som rundt 100 personer tegnet medlemskap.
Det første styremøtet ble holdt den 22. februar 1992 i Vognhallen på Munkvoll. Som historielagets første formann ble valgt Arne Fjelnseth, som sekretær Tove Hassel og som kasserer Randi Moxnes Karlsen.
10-års jubilèet ble feiret med jubileumsfest på Cafe Bagle ved Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg den 01. februar 2002 hvor 68 personer deltok.
Noe av det som har funnet sted på Byåsen opp gjennom tidene og som historielaget i løpet av disse vel 10 årene har forsøkt å skaffe seg innsikt i gjennom ekskursjoner og/eller dyktige foredragsholdere, vil bli gjengitt på våre hjemmesider etter hvert som stoffet blir redigert.
Når det gjelder våre øvrige arrangementer viser vi til våre spesialsider som vil bli oppdatert etter hvert som nytt stoff foreligger.
Kontaktinfo:
Byåsen Historielag
Postboks 3449 Havstad
7425 Trondheim
E-post: epost@byasenhistorielag.no