Forfatterarkiv: Torgeir Jensen

PRESTEGÅRDSLÅNA PÅ MELHUS

Kristine Kaasa Moe

Kristine Kaasa Moe

Det ble en vellykket utflukt med historielaget til Prestegårdslåna på Melhus. Med felles avgang i privatbiler fra Granåsen, ble vi 24 deltakere, omtrent som forventet. Men vi hadde håpet på litt høyere antall denne fine tirsdagskvelden med sol og godvær. Vellykket ble det i alle fall.

«Prestefrua» Kristine Kaasa Moe, leder for Stiftelsen Prestegårdslåna, tok imot oss og holdt et levende kåseri om menneskene som har bodd der, om gamle bøker, brev og andre dokumenter som er i stiftelsens eie. Stiftelsen har også satt den vakre bygningen i tidsriktig stand, slik at det er mulig å komme dit og se hvordan folk levde i gamle dager.

Etter kåseriet var det omvisning, med påfølgende kaffe og kake i noen av de flotte stuene i huset. Takk til Kristine Kaasa Moe og styremedlem Jan Horg, som sørget for at vi fikk en trivelig opplevelse på Melhus.

Tormod Solem og Jan Horg i sofaen

Tormod Solem og Jan Horg i sofaen

Gunnar Simonsen til venstre, Fridtjof til høyre

Gunnar Simonsen til venstre, Fridtjof til høyre

Jørn Ove Sæther, Steinar Søgnen og Egil Lønnum

Jørn Ove Sæther, Steinar Søgnen og Egil Lønnum

ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTE 25. APRIL 2017

Historielagets årsmøte for 2017 ble arrangert tirsdag 25. april ved Trøndelag folkemuseum – Sverresborg. Med Hans Olav Aavik som dyktig møteleder, gikk gjennomføringen av møtet greit. Regnskap og budsjett ble godkjent, det samme gjelder styrets forslag om reviderte vedtekter. Som ny vararepresentant i styret, ble Ingerid Angell-Petersen valgt, og det ble gjenvalg for to nye år for lagets leder Karl Kristian Eggan.

Trond Eide

Trond Eide

Umiddelbart etter årsmøtet var det ordinært medlemsmøte med 60 deltakere. Kveldens kåsør var arkitekt og fylkesantikvar Trond Eide, som fortalte om bryggene langs Nidelva. De gamle bygningene har en utrolig historie, og de tilstedeværende fikk høre om bryggenes betydning i gamle dager, om bygge- og vedlikeholdsmetoder og om hvordan de kan sikres og brukes for ettertiden.

SKIJEGER’N I BYMARKA

Vi slår et slag for mosjonsidretten på Byåsen, nå når den kommende juletida medfører noe høyere kalori-inntak enn det som er vanlig ellers i året.

Skijeger’n er turorientering på ski, med 40 poster spredt over hele Bymarka. Noen poster ligger nær løypene, mens andre krever at man tar seg fram på ski eller truger i ulendt terreng. Når det er snømangel, kan man ta seg fram på beina eller delvis på skøyter, og spark har også blitt brukt.

post

Inntektene fra Skijeger’n går til Byåsen IL – Orienteringsavdelingen.

Se http://turorientering.no/byaasen eller https://www.facebook.com/groups/22670358857/

MEDLEMSMØTE MED BOKLANSERING 16. NOVEMBER

Fullsatt auditorium på medlemsmøtet

Fullsatt auditorium på medlemsmøtet

Auditoriet ved Trøndelag folkemuseum Sverresborg var fullsatt da Byåsen historielag lanserte sin nye årbok Byåsminner 2016. Medlem av redaksjonskomitéen for Byåsminner gjennom mange år, Fridtjof Simonsen, orienterte om arbeidet med boka, godt hjulpet av Arne Sellæg, som har koordinert den halvparten av boka som har med idrett å gjøre, og Eva Hov, som har gått dypere inn i hvordan det var å leve i skyggen av Generalmajor Carsten Bang på Ferstad. En e-post til Byåsen Historielag fra Hawaii gjorde at artikkelforfatteren fattet interesse for denne saken. Vi røper ikke mer her, men kjøp Byåsminner 2016 og få med deg resten av den spennende historien, og i tillegg mye interessant lesing om idrettslivet på Byåsen.

Professor Ola Sbvein Stugu kåserer

Professor Ola Svein Stugu kåserer

Før Fridtjof Simonsen slapp til med boklansering, var det kåseri ved professor Ola Svein Stugu ved Institutt for historiske studier ved NTNU, med tema «Finst det verdifulle kulturminne på Byåsen?». Her fortalte han om hva som ligger i selve kulturbegrepet, om kulturminner på Byåsen, og om hva som er verd å ta vare på eller ikke. Vi fikk også et lite innblikk i deler av Kulturminneloven. Et fornøyd publikum ga kåsøren en skikkelig applaus.

Under kaffen i Borgstua gikk salget av Byåsminner 2016 strykende. Det var mange som sikret seg boka som årets julegave, enten til seg selv, til familie og kjente, eller til «byåsinger i eksil»….

 

MEDLEMSMØTE ONSDAG 19. OKTOBER

Så var sommeren over for denne gang, og historielaget i gang med en ny møtesesong. Denne gangen var det kåseri ved bygningsarkeolog og historiker Øystein Ekroll ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider med følgende tema: NIDAROS SOM PILEGRIMSBY OG KRIGSARENA 1176 – 1206. I foredraget presenterte han en rekke historiske og arkeologiske spor etter denne perioden, som preget byens utvikling i mange hundre år.

Ca. 70 personer var til stede og hørte Ekrolls interessante gjennomgang av fakta fra denne perioden. Innledningsvis fikk vi høre Torun Jensen Tannvik framføre to sanger som satte publikum i  «middelalderstemning» før kåseriet startet. Til slutt var det kaffe og kake i den nyrestaurerte Borgstua.

Torun Jensen Tannvik med giteren

Torun Jensen Tannvik med gitaren

Kåsør Øystein Ekroll

Kåsør Øystein Ekroll

 

 

 

KULTURMINNEDAGEN PÅ FRØSET SØNDAG 11. SEPTEMBER

Dagen opprant, – nærmest bokstavelig, med regn i bøtter og spann, så det så mørkt ut for gjennomføringen av det planlagte arrangementet. Vi så ikke for oss at noen tok turen til Frøset i dette været. Men det heter jo at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær, og våre trofaste medlemmer sviktet ikke denne gangen heller. Kakebakerne i styret hadde sørget for rikelig med kaffebrød, så planlagt uteservering ble flyttet til fjøsgangen. Etter hvert kom det så mange at både sauefjøset og vognbua ble tatt i bruk til «Kafé Frøset». Kaffen smakte ekstra godt i det dårlige været.

Kjell Ivar Aune fra historielaget åpnet med å orientere om gården og nærliggende områder langs Leirelva nedenfor Leirsjøen, om Trudvang, Leirdal og vadmelstampa i Leirdal. Det ble også vist til møllevirksomheten lenger opp i vassdraget i det samme tidsrommet som det også var møllebruk ved Frøset. Etterkommere fra Hågenslifamilien, som eide og bodde på Frøset fra slutten av 1800-tallet fram til ca. 1965, supplerte med en del historiske opplysninger.

Gunhild Onsøyen og Jannicke Jakobsen fra Byneset, bidro med vakker og stemningsskapende musikk på bukkehorn og lur, – et meget populært innslag.

Geir Inge Lien, administrasjonssjef ved Dronning Mauds Minne Høgskole, som eier Frøset gård, fortalte om dagens bruk av gården, og om dens betydning for utdanningen av førskolelærere. Høgskolen ser hvor viktig det er at bygningene blir tatt vare på som kulturminne, noe Byåsen Historielag setter stor pris på. Vi takker for at vi fikk benytte gården til Kulturminnedagen 2016.

Og det beste av alt: Da Gunhild og Jannicke begynte å spille, så sluttet det å regne….

Klikk på bildene, så blir de større!

Kjell Ivar kåserer

Kjell Ivar kåserer

Geir Inge Lien til høyre i bildet

Geir Inge Lien til høyre i bildet

Gunhild og Jannicke

Gunhild og Jannicke

Kaffeprat utenfor låven

Kaffeprat utenfor låven

 

 

 

FRILUFTSGUDSTJENESTEN PÅ MARKEN

Byåsen menighet, i samarbeid med Byåsen historielag, holdt sin årlige friluftsgudstjeneste på Marken søndag 4. september. I brukbart høstvær var hele 125 personer til stede. I fjor ble, for første gang ved denne gudstjenesten, et barn døpt, og søndag ble ikke mindre enn to barn og ei tenåringsjente døpt. Som vanlig var det sokneprest Steinar Leirvik som forrettet, og Gaute Skrove spilte fiolin. Biskop i Nidaros bispedømme Tor Singsaas var blant tilhørerne.

Før gudstjenesten startet, ønsket historielagets leder Karl Kristian Eggan velkommen, og orienterte om det pågående arbeidet med oppføring av det gamle stabburet, som man antar har stått på Marken før det ble flyttet til Stykket for mange tiår siden.

Etter gudstjenesten sørget historielaget for kaffe og kaker til de som var innom Marken denne søndagen.

Barnedåp også i år ved friluftsgudstjenesten på Marken

Barnedåp også i år ved friluftsgudstjenesten på Marken (Foto: F. Simonsen)

Mange tok turen til Marken denne søndagen

Mange tok turen til Marken denne søndagen (Foto: F. Simonsen)