Vellykket friluftsgudstjeneste ved Marken Gård søndag 18. august

Byåsen Menighet ved Steinar Leirvik gjennomførte i fint vær årets friluftsgudstjeneste på Marken Gård for 25-30 personer.
Historielaget serverte kaffe og kake til de frammøtte, og ga også en orientering om historien til gården og møllebrukene. Se mer info: http://byaasen.kirken.trondheim.no/