Forfatterarkiv: Administrator

Årsmøtet onsdag 9. april 2014

To historikere håndhilser: Professor Steinar Supphellen (t.v.) takkes for interessant foredrag av Arne Fjelnset. Arne Fjelnset gikk ved dette årsmøtet ut av styret etter å ha hatt styrepost i historielaget siden starten i 1992. I 13 av disse årene har han vært leder av styret. Foto: Fridtjof Simonsen.

To historikere håndhilser: Professor Steinar Supphellen (t.v.) takkes for interessant foredrag av Arne Fjelnset. Arne Fjelnset gikk ved dette årsmøtet ut av styret etter å ha hatt styrepost i historielaget siden starten i 1992. I 13 av disse årene har han vært leder av styret.
Foto: Fridtjof Simonsen.

På årsmøtet ble følgende valgt inn i styret for 2014/15:

Sekretær Torgeir Jensen – NY – Valgt for 2 år
Kasserer Gunnar Schei – gjenvelges for 1 år i vervet
Styremedlem Kjell Ivar Aune – valgt i 2013
Styremedlem Knut Møller – Valgt i 2013
Styremedlem Eva Hov – Gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlem Karl Kristian Eggan – NY – velges for 2 år
Styremedlem Åse Hegle – NY – velges for 2 år
Varamedlem Roar Sæterhaug – Valgt for 1 år
Varamedlem Thorvald Nakstad – Valgt for 1 år
Revisor Ivar Buxrud – Gjenvalg for 1 år
Valgkomite for 1 år:
Thorvald Nakstad, Erik Solem og Synnøve Skaug

Etter årsmøtet kåserte Steinar Supphellen om:
Fra enevelde i 1660 til formannskapslovene 1837 – fra stormannsstyre i Trondhjem til kommunalt sjølstyre.

Graakalbanehistorie i lange baner

Rune Kjenstad takkes for et fint kåseri. Historielagets formann, Kjell Ivar Aune, til høyre. Foto: Fridtjof Simonsen

Rune Kjenstad takkes for et fint kåseri. Historielagets formann, Kjell Ivar Aune, til høyre.
Foto: Fridtjof Simonsen

Byens forstadsbane runder 90 år i år, og det er verdt et kåseri. Baneekspert Rune Kjenstad kjenner til Graakalbanens historie, og holdt et godt foredrag for historielaget den 5. mars. 
Bydelsmagasinet Heimdal/Byåsen har dekket saken grundig, og vi anbefaler å ta en titt på denne henvisningen:
http://bydelsmagasinet.no/kultur/godt-kaseri-om-graakalbanen/ 

Salg av historielagets årbøker og jubileumsbok

Bok2011 og BM2013

Vi har snart gått tom for Byåsminner 2013, men har fortsatt igjen årbøker fra 2012 og Jubileumsboka, Det gamle Byåsen i tekst og bilder 2011. Byåsminner 2012 selger vi til medlemmer for kr 100.

«Det gamle Byåsen i tekst og bilder 2011» selges nå for kr. 100 til medlemmer, kr. 150 til ikke-medlemmer. Dette er et godt gavetilbud! Kontakt en av styremedlemmene, ellers vil vi også annonsere salg på klubbhuset Myra Idrettsanlegg.
Se også menypunkt Bøker/Kalender for å se nærmere på hva bøkene inneholder. Du kan også bruke bestillingssystemet på samme menypunkt.

MEDLEMSMØTE Sverresborg onsdag 5. februar 2014

Her mottar Karl H. Brox påskjønnelse for sitt gode kåseri. Møtedirigent Thorvald Nakstad til høyre. Foto: Fridtjof Simonsen

Her mottar Karl H. Brox påskjønnelse for sitt gode kåseri. Møtedirigent Thorvald Nakstad til høyre. Foto: Fridtjof Simonsen

VELLYKKET MEDLEMSMØTE: Karl H Brox kåserte om: BYMARKA – kultur og natur. Over 100 medlemmer med bekjente møtte opp for å høre Brox, noe som medførte «stinn brakke» i auditoriet på muséet. Ekstra stoler måtte til for skaffe sitteplass til alle. Etterpå var det kaffe og kake i Cafe Bagle, med mye god stemning og prat.
Se også «Aktivitets kalender» for resten av vårens medlemsmøter.

JULEGLØGG PÅ MARKEN GÅRD svartsøndag 22.12

Hyttesjef Tormod Solem inviterte iht gamle tradisjoner til treff på Marken Gård bla. for å henge opp julenek. Han serverte også julegløgg til de som tok seg en tur innover i regnværet. Men nå går det heldigvis mot lysere tider! 
BYÅSEN HISTORIELAG ØNSKER GOD JUL TIL ALLE MEDLEMMER OG BEKJENTE.
Kia 24.12.13

SALG AV BYÅSMINNER 2013

SALG AV BYÅSMINNER ÅRGANG 2013. Medlemspris kr 100,- pr bok, ikke medlemmer kr 150,-.
Vi har også tidligere utgaver av Byåsminner, bl.a. Jubileumsboka fra 2011; medlemmer kr 200,-, ikke medlemmer kr 250,-.
TA GJERNE KONTAKT MED STYREMEDLEMMENE, se adresser under fane «styret».
BESTILLING via internett: gå inn på menyvalg boksalg for å lese innholdet i årets bok og for å få tilsendt bøker. Porto kommer da i tillegg.
SALG I BUTIKK: Norli bokhandel, Byåsen butikksenter og ARK bokhandel, Brunhjørnet øverst i Nordre.

Medlemsmøte på Sverresborg Museum den 20. november

ForsideByaasminner2013
FØRJULSMØTE der Gaute Myhre kåserte om Gråkallrennet gjennom tidene. Vellykket møte der ca 75 deltakere også hadde en hyggelig kaffestund etter kåseriet.
BYÅSMINNER 2013. På siste årsmøte ble lagets interesseområde utvidet il å omfatte hele Iladalen og den gamle Trondheim Bymark. Denne gangen har derfor årboka mye stoff fra områdene Fagerlia, Schøningsdal og Hammersborg. Salg til medlemspris, a kr 100,-, gjennom styrets medlemmer eller fra klubbhuset på Myra idrettsanlegg onsdag 27.11.13 kl 1100-1200.
EN GOD JULEGAVEIDE.

MEDLEMSMØTE 23. OKTOBER 2013

Terje Bratberg på podiet i engasjerende stil. Foto: Fridtjof Simonsen

Terje Bratberg på podiet i engasjerende stil. Foto: Fridtjof Simonsen

Historiker Terje Bratberg kåserte om Vandringer i Trondheim. Styret informerte også om sommerens aktiviteter og kommende utgave av årboka,Byåsminner 2013. Et meget vellykket møte med ca 70 deltakere. 

Vellykket ekskursjon til Budalen og Storbekkøya Museumssenter 15. september 2013

Lars Stenvik i aksjon ved museumssetra. Foto: Knut E. Møller

Lars Stenvik i aksjon ved museumssetra. Foto: Knut E. Møller

Professor ved NTNU-Vitenskapsmuseet, arkeolog og Byåsing Lars Stenvik var med historielaget som guide. Ca 40 av medlemmene deltok på turen.
Vi besøkte først Budal kirke, en meget spesiell Y-kirke. Deretter kjørte vi videre innover Storbudalen til museumssetra Storbekkøya, en komplett setervoll og husmannsbruk med kulturstier,slåttebuer, graver og fangstgruber. Ved setra har det vært foretatt utgravninger av ovner for jernframkstilling fra 300 f.kr og til 600 e.kr. Her er også en rekonstruert ovn som i dag brukes til framstilling av jern. 
Lars Stenvik har vært sentral i oppdagelsen i av kulturminnene ved Tovmoen, og han var en utmerket guide.