Vellykket ekskursjon til Budalen og Storbekkøya Museumssenter 15. september 2013

Lars Stenvik i aksjon ved museumssetra. Foto: Knut E. Møller

Lars Stenvik i aksjon ved museumssetra. Foto: Knut E. Møller

Professor ved NTNU-Vitenskapsmuseet, arkeolog og Byåsing Lars Stenvik var med historielaget som guide. Ca 40 av medlemmene deltok på turen.
Vi besøkte først Budal kirke, en meget spesiell Y-kirke. Deretter kjørte vi videre innover Storbudalen til museumssetra Storbekkøya, en komplett setervoll og husmannsbruk med kulturstier,slåttebuer, graver og fangstgruber. Ved setra har det vært foretatt utgravninger av ovner for jernframkstilling fra 300 f.kr og til 600 e.kr. Her er også en rekonstruert ovn som i dag brukes til framstilling av jern. 
Lars Stenvik har vært sentral i oppdagelsen i av kulturminnene ved Tovmoen, og han var en utmerket guide.