Årsmøtet 2015

arne_asphjellÅrsmøtet i Byåsen historielag ble avholdt onsdag 15. april 2015 ved Folkemuseet på Sverresborg. Til årsmøtet møtte 57 personer, og ca. 10 personer ankom etter at årsmøtet var hevet. Årsmøtet ble gjennomført i henhold til kunngjort saksliste og lagets vedtekter. Det var ingen innkomne forslag, og valgene fulgte valgkomitéens innstillinger. Karl Kristian Eggan ble valgt som ny leder, Knut E. Møller som nestleder, og Hans Olav Aavik ble valgt som nytt styremedlem. Sverre Løseth og Per Johan Jørgensen ble valgt som varamedlemmer til styret. Åse Hegle overtar som lagets kasserer etter Gunnar Schei, som fortsetter som styremedlem. Den nyvalgte formannen, Karl Kristian Eggan takket de avtroppende styremedlemmene Kjell Ivar Aune, Roar Sæterhaug og Thorvald Nakstad for innsatsen, og ønsket de nye velkommen.

Etter årsmøtet var det kåseri ved Arne Asphjell, godt assistert av Arnstein Lund. Temaet var Gatebilder og biler i Trondheim i gamle dager. Her var det mange artige gjensyn med biler, klær, bygninger og bygater. Kjell Ivar takket kåsørene og overrakte en liten påskjønnelse for et meget godt og interessant foredrag.