Kategoriarkiv: Årsmøter

Årsmøte mandag 1. mars

Det varsles med dette om Årsmøte i Byåsen Historielag mandag 1. mars 2021.  På grunn av Coronapandemien vil møtet bli gjennomført med stemmegiving pr. post/epost blant medlemmene.  Nærmere informasjon om gjennomføringen av dette vil komme sammen med selve innkallingen og møtedokumentene i månedsskiftet januar/februar.
Frist for innsending av saker som ønskes behandlet er 25. januar 2021.  Saksfremlegg sendes til Byåsen Historielag, Postboks 3449, Havstad, 7425 Trondheim, eller til epost@byasenhistorielag.no

Årsmøte og medlemsmøte

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte på Byåsen Videregående Skole,
torsdag 27. februar 2020 kl. 1900.

Foredrag ved Finn Karlsen: Trondheimsbasen – et hjelpemiddel i slektsforskning og lokalhistorie

Finn Karlsen har arbeidet ved Statsarkivet i Trondheim og har drevet opplæring for personer interessert i slektsforskning, både i Norge og i USA. Han har kjørt en lang rekke med begynnerkurs i slektsforskning og mere spesialiserte kurs for viderekommende.

Han står også bak idéen med Trondheimsbasen og for utviklingen av programmet. I dag inneholder Trondheimsbasen 3,2 millioner søkbare poster hovedsakelig fra Midt-Norge samt ca. 700 kilder som ikke er søkbare, men bladbare, det vil si at man gjennom Trondheimsbasen kan lese kildene.

Andre poster:

  • Orientering fra Styret
  • Kaffe med noko attåt

Ta med naboer, venner og bekjente. Inngangspris: kr 100 pr. person.

 Velkommen til medlemsmøte!

Årsmøtet 2015

arne_asphjellÅrsmøtet i Byåsen historielag ble avholdt onsdag 15. april 2015 ved Folkemuseet på Sverresborg. Til årsmøtet møtte 57 personer, og ca. 10 personer ankom etter at årsmøtet var hevet. Årsmøtet ble gjennomført i henhold til kunngjort saksliste og lagets vedtekter. Det var ingen innkomne forslag, og valgene fulgte valgkomitéens innstillinger. Karl Kristian Eggan ble valgt som ny leder, Knut E. Møller som nestleder, og Hans Olav Aavik ble valgt som nytt styremedlem. Sverre Løseth og Per Johan Jørgensen ble valgt som varamedlemmer til styret. Åse Hegle overtar som lagets kasserer etter Gunnar Schei, som fortsetter som styremedlem. Den nyvalgte formannen, Karl Kristian Eggan takket de avtroppende styremedlemmene Kjell Ivar Aune, Roar Sæterhaug og Thorvald Nakstad for innsatsen, og ønsket de nye velkommen.

Etter årsmøtet var det kåseri ved Arne Asphjell, godt assistert av Arnstein Lund. Temaet var Gatebilder og biler i Trondheim i gamle dager. Her var det mange artige gjensyn med biler, klær, bygninger og bygater. Kjell Ivar takket kåsørene og overrakte en liten påskjønnelse for et meget godt og interessant foredrag.

Årsmøtet onsdag 9. april 2014

To historikere håndhilser: Professor Steinar Supphellen (t.v.) takkes for interessant foredrag av Arne Fjelnset. Arne Fjelnset gikk ved dette årsmøtet ut av styret etter å ha hatt styrepost i historielaget siden starten i 1992. I 13 av disse årene har han vært leder av styret. Foto: Fridtjof Simonsen.

To historikere håndhilser: Professor Steinar Supphellen (t.v.) takkes for interessant foredrag av Arne Fjelnset. Arne Fjelnset gikk ved dette årsmøtet ut av styret etter å ha hatt styrepost i historielaget siden starten i 1992. I 13 av disse årene har han vært leder av styret.
Foto: Fridtjof Simonsen.

På årsmøtet ble følgende valgt inn i styret for 2014/15:

Sekretær Torgeir Jensen – NY – Valgt for 2 år
Kasserer Gunnar Schei – gjenvelges for 1 år i vervet
Styremedlem Kjell Ivar Aune – valgt i 2013
Styremedlem Knut Møller – Valgt i 2013
Styremedlem Eva Hov – Gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlem Karl Kristian Eggan – NY – velges for 2 år
Styremedlem Åse Hegle – NY – velges for 2 år
Varamedlem Roar Sæterhaug – Valgt for 1 år
Varamedlem Thorvald Nakstad – Valgt for 1 år
Revisor Ivar Buxrud – Gjenvalg for 1 år
Valgkomite for 1 år:
Thorvald Nakstad, Erik Solem og Synnøve Skaug

Etter årsmøtet kåserte Steinar Supphellen om:
Fra enevelde i 1660 til formannskapslovene 1837 – fra stormannsstyre i Trondhjem til kommunalt sjølstyre.

Årsmøte avholdt på Sverresborg den 17. april 2013

 Kåsørene fra Byneset Historielag: Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg. Foto: Fridtjof Simonsen.

Kåsørene fra Byneset Historielag: Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg. Foto: Fridtjof Simonsen.

Årsmøtet ble avviklet etter vanlig mønster, med gjennomgang av årsberetningen for 2012-2013. Det ble noen kommentarer til et par poster, men beretning og regnskap ble godkjent av årsmøtet. 
Styret ble gjenvalgt, og styret velger leder etter intern avgjørelse. Andre valg ble også greit avviklet.

Etter årsmøtet ble det kåseri om: «Husmannsvesenet på Byneset og utvandringen herfra til Amerika».
Byneset historielag ga i november 2012 ut boka ”Husmannsvesenet og utvandringen til Amerika.” Forfatterne Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg ga et interessant og grundig forberedt kåseri og presentere samtidig boka som kunne fåes kjøpt på møtet.

Historielaget planlegger også et besøk på husmannsplassen Onsøyhåggån på Byneset som forvaltes av Byneset Historielag (mer info på hjemmesidene til Byneset h.l.). Vi planlegger felles transport med privatbiler fra Byåsen og tidspunktet er torsdag 23. mai. Nærmere info senere.