Årsmøte avholdt på Sverresborg den 17. april 2013

 Kåsørene fra Byneset Historielag: Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg. Foto: Fridtjof Simonsen.

Kåsørene fra Byneset Historielag: Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg. Foto: Fridtjof Simonsen.

Årsmøtet ble avviklet etter vanlig mønster, med gjennomgang av årsberetningen for 2012-2013. Det ble noen kommentarer til et par poster, men beretning og regnskap ble godkjent av årsmøtet. 
Styret ble gjenvalgt, og styret velger leder etter intern avgjørelse. Andre valg ble også greit avviklet.

Etter årsmøtet ble det kåseri om: «Husmannsvesenet på Byneset og utvandringen herfra til Amerika».
Byneset historielag ga i november 2012 ut boka ”Husmannsvesenet og utvandringen til Amerika.” Forfatterne Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg ga et interessant og grundig forberedt kåseri og presentere samtidig boka som kunne fåes kjøpt på møtet.

Historielaget planlegger også et besøk på husmannsplassen Onsøyhåggån på Byneset som forvaltes av Byneset Historielag (mer info på hjemmesidene til Byneset h.l.). Vi planlegger felles transport med privatbiler fra Byåsen og tidspunktet er torsdag 23. mai. Nærmere info senere.