MEDLEMSMØTE MED FILM FRA TRONDHEIM TATT OPP UNDER KRIGEN

Lars T. Samdahl stilte opp på medlemsmøtet 17. februar med filmen «Det grodde fram» av Lyder Selvig. Filmen forteller hvordan motstandsbevegelsen grodde fram under krigen, og den inneholder en rekke dokumentaropptak hvor motstandsfolk som Odd Sørlie, Torfinn Bjørnaas og Anne Øverås deltok.

Kafelokalet Bagle er under oppussing, så kaffe- og kakeserveringen etter kåseriet ble noe improvisert, men det gikk greit, selv om hele 120 personer møtte opp på dette møtet. Dette er vel bortimot rekord på historielagets medlemsmøter.

 

 
n

BYÅSMINNER 2016. Idrett og annet – gode ideer fra dere …

Den nye redaksjonskomiteen har startet arbeidet med kunne presentere en ny utgave av Byåsminner i november 2016.

De senere år har Byåsminner hatt et hovedtema som har preget om lag 50% av innholdet. De to første årene hadde dette valget et geografisk preg, hvor vi konsentrerte oss om «nye» området av lagets ansvarsområde. I 2015 var det 75 år siden krigsutbruddet og 70 år siden det ble fred i Norge, og dette ble bakgrunn for mange av artiklene.

Idretten har lenge stått sterkt på Byåsen, og mange har kanskje til og med hatt nærhet til marka og gode muligheter til å utøve idrett og det å være med i et idrettslig miljø som bakgrunn for det å velge å bo på Byåsen.

I alle fall: Redaksjonskomiteen har valgt IDRETT som hovedtema for Byåsminner 2016. Men, som de senere år: Det er 50% plass for annet innhold.

Gode ideer. Vi utfordrer nå medlemmene og andre til å komme med gode ideer til innhold i BM 2016. Det kan være forslag til hvem eller hva det skal skrives om, fotos og illustrasjoner, skribenter eller annet. Ja, utkast til artikler kan også være aktuelt.

Ideene sendes til følgende adresse: epost@byasenhistorielag.no

Medlemmene i Redaksjonskomiteen kan også kontaktes, og her er de: Fridtjof Simonsen, Marit Henriksen, Per J Jørgensen, Arne Sellæg og Kristin Prestvold.

ÅPENT HUS PÅ MARKEN PÅ SVARTSØNDAG

Søndag 20. desember, «Svartsøndag», holdt Byåsen Historielag det tradisjonelle arrangementet «Åpen hytte» for alle som hadde anledning til å stikke innom i en ellers travel førjulstid. Tormod Solem stilte som vanlig opp med Gløgg, pepperkaker og annet godt i ei hytte hvor det var god varme i ovnen før gjestene kom. Ei snøløs Bymarka med holkeføre på stier og løyper fristet kanskje ikke så mange denne gangen, men et tyvetalls personer kom innom og hygget seg i den ærverdige hytta. En trøst var det at det var vindstille og oppholdsvær og at det var gode forhold for en tur ute i det fri.  Som vanlig ble juleneket hengt opp før hytta ble rydde og låst.

Historielaget takker for året som har gått og ønsker deg en god jul og et godt nytt år!

(Klikk på bildene for full størrelse!)

Ingen tvil om hvem sombestyrer Marken....

Ingen tvil om hvem som bestyrer Marken….

Varmt og trivelig innomhus!

Varmt og trivelig innomhus!

BYÅSMINNER 2015 KLAR FOR SALG

Forsiden på årets Byåsminner er ikke av det fargesprakende slaget vi har hatt de siste årene. Men den gir oss en pekepinn på noe av innholdet: Krigen og freden 1940-1945. Og skulle vi lage en årbok med mye krigsrelatert stoff, måtte det bli i år, da en har runde årstall for starten og slutten av andre verdenskrig i Norge. Omtrent halvparten av stoffet kan knyttes til krigsårene.

I tillegg til hendelser rundt krigen, er det for å nevne noe også artikler om merkelige hendelser på Torshaug gård, om Krohgfamiliens glemte kvinner, og glimt fra historisk utvikling på Selsbakk. Og skulle du ha interesse for hvordan det var å arbeide ved Graakalbanen i etterkrigstiden, finner du også lesestoff om dette.

Byåsminner 2015 er i Trondheim i salg hos Norli Byåsen Butikksenter, ARK-Bruns i Nordre gt. og VIVO bokhandel i Dronningens gt.

For mer detaljert innholdsliste, og for nettbestilling av årboka, ta en titt her:
http://byasenhistorielag.no/boksalg/

God lesning!

Omslag.indd

MEDLEMSMØTE 18. NOVEMBER 2015

Lederen takker kåsøren

Lederen takker kåsøren

Han gjorde det uten minnepinne og PowerPoint, men kveldens kåsør, avdelingsleder ved Kulturhistorisk avdeling ved Trøndelag Folkemuseum, Daniel Johansen, trollbandt likevel sitt publikum med sitt kåseri «Hvordan fokusere historiske minoriteter som samer, tatere og jøder». De av oss som trodde at vi var etterkommere av «bunadskledde trønderbønder» siden tidenes morgen, har nok tatt feil. Vårt kulturelle landskap har vært i en stadig endring, bergverk, jord- og skogbruk har påvirket bosettingsmønstrene, og folkegrupper har flyttet på seg og blandet seg.

Etter kåseriet var det tid for presentasjon av Byåsminner 2015 ved redaktør Knut E. Møller og billedredaktør Fridtjof Simonsen. Alle tilstedeværende skribenter ble presentert, og to av disse ble intervjuet av redaktøren om sine bidrag til boka.

Godt og vel 60 personer var til stede under medlemsmøtet, og etterpå var det kaffe og kake på Cafe Bagle. Mange frammøtte benyttet anledningen til å kjøpe både den nylanserte Byåsminner 2015 og andre årganger, – det er jo julegavetid…

Knut og Fridtjof lanserer Byåsminner 2015

Knut og Fridtjof lanserer Byåsminner 2015

PÅ LETING ETTER ELLINGSENHYTTA

Hytta ble bygget i 1912, og brant ned 7 år senere.

Hytta ble bygget i 1912, og brant ned 7 år senere.

Torsdag 12. november dro noen av historielagets medlemmer på leting etter Ellingsenhytta i området mellom Våttakammen og Geitfjellet. Bildet til venstre er eneste eksisterende dokumentasjon, men vi mener å være på sporet etter den. Som bildet viser, er dette en steinhytte, og det bør være mulig å finne rester der hytta sto. Letegjengen fikk en flott markatur, med medbragt nistepakke og kaffe i fint høstvær. Ikke alle deltakerne hadde besøkt Schjølberghytta, så vi stakk en tur bortom når vi først var i nærheten.

Det aktuelle leteområde er adskillig krympet etter dagens innsats. Alle tips om hvor hytta har ligget, mottas med takk! Ta kontakt om du vet noe.

Letegjengen ved Schjølberghytta.

Letegjengen ved Schjølberghytta.

HØSTENS FØRSTE MEDLEMSMØTE

Kveldens kåsør, Fridtjof Simonsen

Kveldens kåsør, Fridtjof Simonsen

Høstens første medlemsmøte ble holdt på Trøndelag Folkemuseum onsdag 14. oktober. Kåsør denne gangen var historielagets mangeårige styremedlem, redaktør for Byåsminner og billedredaktør Fridtjof Simonsen. Temaet var «Byåsen under utvikling – et blikk på fortid og nåtid». Gjennom en imponerende billedkavalkade tok Fridtjof oss med på en reise over Byåsen fra gamle dager og helt opp til vår tid. Her fikk vi se veier, gårder og jordbruksareal fotografert både fra bakken og fra lufta, og vi fikk se de samme områdene fotografert i dag. Her fikk kåsøren  virkelig synliggjort hvordan Byåsen har utviklet seg de siste 100 årene. Og det manglet ikke på nostalgiske gjensyn med fordums tider, slik voksne byåsinger husker fra barndommen. Over 100 personer fylte auditoriet, godt fornøyde med kveldens tema.

Før kåseriet startet, ga historielagets leder Karl Kristian Eggan en kort orientering fra styrets arbeid i den siste tiden. Avslutningsvis var det tradisjonell servering av kaffe og kaker ved Café Bagle, med boksalg og utdeling av gratis bøker som vervegave til ikke-medlemmer som meldte seg inn i laget.

BYÅSMINNER 2015 LANSERES SNART

Fra møte i redaksjonskomiteen: Kristin Prestvold, Knut E. Møller og Marit Grindstad

Fra møte i redaksjonskomiteen: Kristin Prestvold, Knut E. Møller og Marit Henriksen

Redaksjonskomitéen for historielagets årbok legger i disse dager siste hånd på årets utgave av Byåsminner. Det ligger mye arbeid bak ei slik bok, men det er heldigvis meget god tilgang på stoff. Leder for komitéen er Knut E. Møller, og billedredaktør er Fridtjof Simonsen. Øvrige medarbeidere er Marit Henriksen, Kristin Prestvold og Arne Sellæg.

Byåsen Historielag ble stiftet i 1991, og i 1993 kom den første årboka ut, Byåsminner 1993. Siden da har Byåsminner blitt utgitt hvert år, unntatt årene 2001 og 2011. Da ble Byåsminner erstattet med jubileumsbøker med tittelen «Det gamle Byåsen i tekst og bilder». Disse to bøkene inneholder nesten bare bilder med tilhørende tekst.

Om kort tid lanserer historielaget sin 23. bok, Byåsminner 2015. Hovedtemaet denne gang blir 2. verdenskrig, men det blir også andre interessante artikler. Årets bok vil inneholde 20 artikler fordelt på 150 sider. Opplaget blir på 1500 eksemplarer. Nå gjenstår bare kvalitetssikring og korrektur før boka går i trykken. Boka lanseres under historielagets medlemsmøte på Trøndelag Folkemuseum onsdag 18. november.

STABBURET PÅ MARKEN

Stabburet som sto på Stykket inn til for noe få år siden, ble tatt ned for å restaureres av Byåsen Historielag for bevaring for ettertiden. Etter at det ble kjent at stabburet etter all sannsynlighet sto på Marken før det ble flyttet til Stykket, har historielaget forhandlet med Norges speiderforbund, som eier Stykket, og fått gehør for at stabburet må tilbakeføres til Marken.

 Tømmerstokkene i stabburet var av variabel tilstand, men råtne stokker er nå byttet ut med nye. Martin Inge Lund og Terje Hansen har lagte ned stor innsats med laftingsarbeidet. Stabburet er for tiden en «flatpakke», men vil gjenoppstå neste sommer på Marken, med nytt gulv, tak og bordkledning.

Som takk for at historielaget fikk overta stabburet, har vi påtatt oss å bygge en verandaplatting på Stykket. Arbeidet er godt i gang, og det er den driftige dugnadskomitéen som er gjør jobben.

Erik og Roar arbeider med fundamentering av verandaplatting.

Erik og Roar arbeider med fundamentering av verandaplatting. Foto: Kjell Ivar

Terje restaurerer stabburet.

Terje restaurerer stabburet.