MEDLEMSMØTE ONSDAG 19. OKTOBER

Så var sommeren over for denne gang, og historielaget i gang med en ny møtesesong. Denne gangen var det kåseri ved bygningsarkeolog og historiker Øystein Ekroll ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider med følgende tema: NIDAROS SOM PILEGRIMSBY OG KRIGSARENA 1176 – 1206. I foredraget presenterte han en rekke historiske og arkeologiske spor etter denne perioden, som preget byens utvikling i mange hundre år.

Ca. 70 personer var til stede og hørte Ekrolls interessante gjennomgang av fakta fra denne perioden. Innledningsvis fikk vi høre Torun Jensen Tannvik framføre to sanger som satte publikum i  «middelalderstemning» før kåseriet startet. Til slutt var det kaffe og kake i den nyrestaurerte Borgstua.

Torun Jensen Tannvik med giteren

Torun Jensen Tannvik med gitaren

Kåsør Øystein Ekroll

Kåsør Øystein Ekroll

 

 

 

KULTURMINNEDAGEN PÅ FRØSET SØNDAG 11. SEPTEMBER

Dagen opprant, – nærmest bokstavelig, med regn i bøtter og spann, så det så mørkt ut for gjennomføringen av det planlagte arrangementet. Vi så ikke for oss at noen tok turen til Frøset i dette været. Men det heter jo at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær, og våre trofaste medlemmer sviktet ikke denne gangen heller. Kakebakerne i styret hadde sørget for rikelig med kaffebrød, så planlagt uteservering ble flyttet til fjøsgangen. Etter hvert kom det så mange at både sauefjøset og vognbua ble tatt i bruk til «Kafé Frøset». Kaffen smakte ekstra godt i det dårlige været.

Kjell Ivar Aune fra historielaget åpnet med å orientere om gården og nærliggende områder langs Leirelva nedenfor Leirsjøen, om Trudvang, Leirdal og vadmelstampa i Leirdal. Det ble også vist til møllevirksomheten lenger opp i vassdraget i det samme tidsrommet som det også var møllebruk ved Frøset. Etterkommere fra Hågenslifamilien, som eide og bodde på Frøset fra slutten av 1800-tallet fram til ca. 1965, supplerte med en del historiske opplysninger.

Gunhild Onsøyen og Jannicke Jakobsen fra Byneset, bidro med vakker og stemningsskapende musikk på bukkehorn og lur, – et meget populært innslag.

Geir Inge Lien, administrasjonssjef ved Dronning Mauds Minne Høgskole, som eier Frøset gård, fortalte om dagens bruk av gården, og om dens betydning for utdanningen av førskolelærere. Høgskolen ser hvor viktig det er at bygningene blir tatt vare på som kulturminne, noe Byåsen Historielag setter stor pris på. Vi takker for at vi fikk benytte gården til Kulturminnedagen 2016.

Og det beste av alt: Da Gunhild og Jannicke begynte å spille, så sluttet det å regne….

Klikk på bildene, så blir de større!

Kjell Ivar kåserer

Kjell Ivar kåserer

Geir Inge Lien til høyre i bildet

Geir Inge Lien til høyre i bildet

Gunhild og Jannicke

Gunhild og Jannicke

Kaffeprat utenfor låven

Kaffeprat utenfor låven

 

 

 

FRILUFTSGUDSTJENESTEN PÅ MARKEN

Byåsen menighet, i samarbeid med Byåsen historielag, holdt sin årlige friluftsgudstjeneste på Marken søndag 4. september. I brukbart høstvær var hele 125 personer til stede. I fjor ble, for første gang ved denne gudstjenesten, et barn døpt, og søndag ble ikke mindre enn to barn og ei tenåringsjente døpt. Som vanlig var det sokneprest Steinar Leirvik som forrettet, og Gaute Skrove spilte fiolin. Biskop i Nidaros bispedømme Tor Singsaas var blant tilhørerne.

Før gudstjenesten startet, ønsket historielagets leder Karl Kristian Eggan velkommen, og orienterte om det pågående arbeidet med oppføring av det gamle stabburet, som man antar har stått på Marken før det ble flyttet til Stykket for mange tiår siden.

Etter gudstjenesten sørget historielaget for kaffe og kaker til de som var innom Marken denne søndagen.

Barnedåp også i år ved friluftsgudstjenesten på Marken

Barnedåp også i år ved friluftsgudstjenesten på Marken (Foto: F. Simonsen)

Mange tok turen til Marken denne søndagen

Mange tok turen til Marken denne søndagen (Foto: F. Simonsen)

STABBURET PÅ MARKEN HAR KOMMET PÅ PLASS

Etter to dugnadsøkter har det restaurerte stabburet fra Stykket blitt satt opp på Marken. I Oddbjørn Engens lokaler på Byneset, har Martin Inge Lund og Terje Hansen arbeidet med stokkene fra det gamle stabburet i lang tid. En del stokker var så dårlige at de måtte erstattes med nye, mens noen har blitt reparert med nye trestykker.

Mandag 8. og onsdag 10. august var en dugnadsgjeng fra historielaget altså i sving, og da kom fundamentering og bunnramme på plass, før de merkede laftestokkene ble montert i riktig rekkefølge.

Ved neste dugnad den 25. august, skal gulvbord og taktro monteres, og taket skal få et lag tjærepapp, slik at det blir tett. Bygningen må stå vinteren over slik at stokkene «setter seg», og til neste år blir det montering av utvendig bordkledning.

Underlaget var klargjort på forhånd, og fundamenteringssteiner vatret opp.

Underlaget var klargjort på forhånd, og fundamenteringssteiner ble vatret opp

Alle stokkene på plass

Alle stokkene på plass

Arbeidslaget ex. fotografen: Erik Solem, Martin Inge Lund, Egil Skaug og Terje Hansen

Arbeidslaget (ex. fotografen): Erik Solem, Martin Inge Lund, Karl Kristian Eggan, Egil Skaug og Terje Hansen (Gunnar Schei har også deltatt)

 

 

 

ÅPEN DAG PÅ MARKEN SØNDAG 12. JUNI

Søndag 12. juni inviterte Byåsen historielag til den tradisjonelle Åpen dag på Marken ved Skjeldbreia i Bymarka. Været ble fint, og de som tok tuen innom Marken fikk servert kaffe og kake. Gunnhild Onsøien og Jannicke Jakobsen spilte på lur og bukkehorn og skapte god stemning på vollen. Tormod Solem fortalte om Marken og menneskene som har bodd der. Roar Sæterhaug fortalte om byggesaken og samarbeidet med kommunen i forbindelse med oppsetting av det gamle stabburet som har stått på Stykket i mange år, og Erik Solem fortalte om prosessen med overtakelse om restaureringen. Det antas at stabburet har stått på Marken tidligere før det ble flyttet til Stykket.  Arrangementet var godt besøkt.

Gunhild Onsøien og Jannike Jakobsen spilte lur

Gunhild Onsøien og Jannike Jakobsen spilte lur

Erik Solem er dugnadsleder for oppsetting av det gamle stabburet
Erik Solem er dugnadsleder for oppsetting av det gamle stabburet

HISTORISK VANDRING I TØMMERDALEN ONSDAG 25. MAI KL. 18:00

(Artikkelen er korrigert 18.07.2016, da den opprinnelig inneholdt noen feil. Historielaget beklager dette.)

Over 50 personer møtte opp ved parkeringsplassen i Tømmerdalen denne vårkvelden for å delta i historielagets vandring i området ved markagårdene i nærheten. Knut E. Møller var dyktig guide under turen, godt hjulpet av Mary Bye Storrø. Her fikk vi både faktaopplysninger og artige anekdoter fra livet på disse gårdene i tidligere tider.

Knut E. Møller og Guri Storrø Bye (foto: F. Simonsen)

Knut E. Møller og Mary Bye Storrø (foto: F. Simonsen)

God oppslutning om vandringen (foto: T. Jensen)

God oppslutning om vandringen (foto: T. Jensen)

Været var greit, ikke så veldig varmt, men oppholds, slik at medbragt kaffe og niste kunne inntas da følget var innom Tømmerdal østre.

Siste stopp var ved Tømmerdal vestre, som i dag eies av Erling Margido Bye. Mary Bye Storrø ble takket for at hun stilte opp som lokal kjentmann. Lederen i historielaget, Karl Kristian Eggan, overrakte henne noen utgaver av lagets årbøker som takk for at hun velvillig stilte opp og bidro med mye historisk informasjon.

 

 

 

ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTE 20. APRIL 2016

Årsmøtet 2016 for Byåsen historielag ble avholdt ved Trøndelag Folkemuseum – Sverresborg 20. april kl. 18:30 til 19:00. Til årsmøtet møtte 45 medlemmer, og etter åpningen ved leder Karl Kristian Eggan, ble Hans Olav Aavik valgt til møteleder. Sakslista var i henhold til lagets vedtekter, og det hele ble ryddig styrt av møtelederen. Årsberetningen ble gjennomgått, og regnskap og budsjett ble godkjent. Valgkomitéens forslag gikk gjennom, og avslutningsvis ble avtroppende styremedlem gjennom 15 år Gunnar Schei takket for god innsats og fikk overrakt en fin blomsterbukett. Vi ønsker Marit Henriksen velkommen som nytt styremedlem, og Hilde Bente Lund og Gaute Ovesen ble valgt inn som nye vararepresentanter til styret.

Umiddelbart etter årsmøtet var det ordinært medlemsmøte med 70 deltakere. Etter en flott orientering om utviklingsplanen for Marken ved Kjell Ivar Aune, var det klart for kåseri om det kjente Gauldalsraset i 1345.

Jon Solem

Jon Solem

Gauldalsraset er omtalt som den største naturkatastrofen i Norge i historisk tid. Kåsør var lektor, agrotekniker og historiker Jon Solem fra Rindal. Siden det er over 670 år siden raset, foreligger det ingen sikre kilder for hva som skjedde, men muntlige overleveringer og nedtegnelser i Skålholtannalene på Island forklarer en del. I tillegg er det gjort vitenskapelige undersøkelser i området i nyere tid. Jon Solem tok oss med på en spennende gjennomgang av katastrofen, og belyste samtidig ulike alternative teorier om hvordan raset, eller rasene, som førte til denne store katastrofen ble utløst. Det antas at 48 gårder ble ødelagt og at 500 mennesker mistet livet.

 Etter kåseriet var det tradisjonell servering av kaffe og kakestykke til de frammøtte.

MEDLEMSMØTE TORSDAG 17. MARS VED BYÅSEN VGS.

 

Formannen takker  for et interessant kåseri
Formannen takker for et interessant kåseri

På grunn av oppussingsarbeider ved Trøndelag Folkemuseum, ble medlemsmøtet denne gangen holdt ved Byåsen videregående skole. Ukedag ble også endret i forhold til vanlig praksis, da auditoriet var opptatt på onsdag. Derved var vi veldig nær påska, noe som gjenspeilet seg i antall frammøtte denne gangen. Bare 50 personer møtte, så en del hadde nok allerede reist på påskeferie.

Foredragsholder var Bjørn Erik Jensen, prosjektleder for konserverings- og skjøtselsarbeidet på Selja kloster og helgenanlegg, som fortalte om kysten som knyttet oss sammen i vikingtid og middelalder. Sankta Sunniva var den første helgen og eneste kvinnelige helgen i Norge (ca. år 998), inntil St. Olav, eller Olav den Hellige, ble erklært helgen i 1031. Olav landet på Selja da han kom tilbake fra England i 1015.

Blant de mange ting som knytter oss sammen, er pilegrimsfarten langs norskekysten, besøk på Selja av Håkon Ladejarl, og Olav Tryggvason som bygde den første kirken på Selja, kanskje den første i Norge. Abbed Rita-Bjørn døde på Selja på veg hjem til Trondheim fra besøk hos paven i Roma. Seljaklosteret lå også en stund administrativt under Nidarholm, rett før reformasjonen. Foredraget ble avsluttet med et bilde av klosteret i solnedgang, vakkert akkompagnert av foredragsholderen, som sang et vers av Sunnivahymnen, slik den ble brukt ved avslutningen av dagen i den siste tidebønnen i et benediktinerkloster («Completorium»).

De 50 frammøtte fikk et interessant, engasjerende og godt framført foredrag, etterfulgt av sosialt samvær med kaffe og kakestykke i skolens kafeteria.

SALGSKAMPANJE – TIDLIGERE ÅRBØKER

Byåsen Historielag har for tiden en salgskampanje på tidligere årbøker. Benytt sjansen til å komplettere din samling! De fleste bøkene fra og med 1994 til og med 2011 samt 2014 omfattes av tilbudet.

Vi selger nå 5 bøker for 150 kroner, og 10 bøker for 250 kroner.

Åpne nedenstående lenke og se hvilke bøker vi selger og hvordan du bestiller:

(Vi anbefaler LAGRE SOM og AKTIVER REDIGERING når du laster ned bestillingslisten for å skrive i den.)

Bestillingslisten

PS: De bøkene som IKKE er nevnt i oversikten, er utsolgt!