Årsmøte mandag 1. mars

Det varsles med dette om Årsmøte i Byåsen Historielag mandag 1. mars 2021.  På grunn av Coronapandemien vil møtet bli gjennomført med stemmegiving pr. post/epost blant medlemmene.  Nærmere informasjon om gjennomføringen av dette vil komme sammen med selve innkallingen og møtedokumentene i månedsskiftet januar/februar.
Frist for innsending av saker som ønskes behandlet er 25. januar 2021.  Saksfremlegg sendes til Byåsen Historielag, Postboks 3449, Havstad, 7425 Trondheim, eller til epost@byasenhistorielag.no