ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTE 20. APRIL 2016

Årsmøtet 2016 for Byåsen historielag ble avholdt ved Trøndelag Folkemuseum – Sverresborg 20. april kl. 18:30 til 19:00. Til årsmøtet møtte 45 medlemmer, og etter åpningen ved leder Karl Kristian Eggan, ble Hans Olav Aavik valgt til møteleder. Sakslista var i henhold til lagets vedtekter, og det hele ble ryddig styrt av møtelederen. Årsberetningen ble gjennomgått, og regnskap og budsjett ble godkjent. Valgkomitéens forslag gikk gjennom, og avslutningsvis ble avtroppende styremedlem gjennom 15 år Gunnar Schei takket for god innsats og fikk overrakt en fin blomsterbukett. Vi ønsker Marit Henriksen velkommen som nytt styremedlem, og Hilde Bente Lund og Gaute Ovesen ble valgt inn som nye vararepresentanter til styret.

Umiddelbart etter årsmøtet var det ordinært medlemsmøte med 70 deltakere. Etter en flott orientering om utviklingsplanen for Marken ved Kjell Ivar Aune, var det klart for kåseri om det kjente Gauldalsraset i 1345.

Jon Solem

Jon Solem

Gauldalsraset er omtalt som den største naturkatastrofen i Norge i historisk tid. Kåsør var lektor, agrotekniker og historiker Jon Solem fra Rindal. Siden det er over 670 år siden raset, foreligger det ingen sikre kilder for hva som skjedde, men muntlige overleveringer og nedtegnelser i Skålholtannalene på Island forklarer en del. I tillegg er det gjort vitenskapelige undersøkelser i området i nyere tid. Jon Solem tok oss med på en spennende gjennomgang av katastrofen, og belyste samtidig ulike alternative teorier om hvordan raset, eller rasene, som førte til denne store katastrofen ble utløst. Det antas at 48 gårder ble ødelagt og at 500 mennesker mistet livet.

 Etter kåseriet var det tradisjonell servering av kaffe og kakestykke til de frammøtte.