Boksalg

Artikkelliste

Tema

Forfatter

Side

Feginsbrekka Arnulf Selnes5
Travkjøring på Lianvatnet Erik Dørum22
Oppvekst på Byåsen på 1930-40-tallet, 2 intervjuer Arne Fjelnseth og Sigmund Solem26
Byaasens utskillelse fra Strinda Arne Fjelnseth38
Intervju med Erling Ydse på Hyllgården Arne Fjelnseth og Kjell Andersen44
Byåsbakken 90 år Fridtjof Simonsen54
Kornmølla på Frøset Kjell Andersen58
Historielagets 15. virkeår, 2006 Fridtjof Simonsen60
Artikkelliste for innhold i årbøker Fridtjof Simonsen64

Tilbake til oversikten