Medlemsmøte på Byåsen Videregående Skole


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

DAG INGE ØIEN:

Gammel kulturmark ved plasser og gårder i Bymarka; botanisk mangfold som er avhengig av skjøtsel og bruk 

  • Det gamle jordbruket og bruken av utmarka.
  • Hvorfor er gammel kulturmark verdifull, og hvordan skal vi ta vare på den?
  • Botanisk mangfold i kulturmark i Bymarka og behovet for skjøtsel.
  • Skjøtselsplaner: eksempel fra bl.a. Lian.
ANDRE POSTER:

  • Orientering fra styret,
  • Salg tidligere utgaver av Byåsminner
  • Kaffe med noko attåt

Venner, kjente og ”medlemsrekrutter” er velkommen. Inngang inkl. kaffe mm kr 100,-