SALG AV BYÅSMINNER 2013

SALG AV BYÅSMINNER ÅRGANG 2013. Medlemspris kr 100,- pr bok, ikke medlemmer kr 150,-.
Vi har også tidligere utgaver av Byåsminner, bl.a. Jubileumsboka fra 2011; medlemmer kr 200,-, ikke medlemmer kr 250,-.
TA GJERNE KONTAKT MED STYREMEDLEMMENE, se adresser under fane «styret».
BESTILLING via internett: gå inn på menyvalg boksalg for å lese innholdet i årets bok og for å få tilsendt bøker. Porto kommer da i tillegg.
SALG I BUTIKK: Norli bokhandel, Byåsen butikksenter og ARK bokhandel, Brunhjørnet øverst i Nordre.