NRK og «Gåten Agnes»

NRK-programmet “Gåten Agnes” har premiere mandag 21. februar 2022.  NRK har bl.a. filmet på Marken, og det blir spennende å se hvor mye derfra som kommer med. Dette er en dokumentar på fire episoder om Agnes Waade som ble stemplet som «åndssvak» da hun var ung.  Som voksen gikk hun gjennom flere rettssaker for å få erstatning fra Leksvik Kommune fordi Kommunen hadde forsømt sin plikt til å gi henne skolegang.  Den feilaktige diagnosen ble trukket tilbake, og man konkluderte med at hun var hørselshemmet.  Hun tapte saken fordi den var foreldet, men måtte betale kr 15.000 i saksomkostninger til Kommunen! Etter at dommen falt, følte ikke Kommunen noe ansvar, og erklærte seg «ferdig med saken». I «Døves Tidsskrift» fra mars 1988 er det en artikkel om Agnes: DT1988-20.pdf (ndhs.no).

I 1989 fikk Tore Strømøy klarsignal for å lage en dokumentar om Agnes, men møtte motstand og la bort saken etter to år.  I 2020 tok han opp saken igjen, og nå foreligger resultatet.
 

De tre siste episodene sendes mandag 28. februar, mandag 7. mars og mandag14. mars.
På nett slippes episode 1 og 2 mandag 21. februar, episode 3 mandag 28. februar, og episode 4 mandag 7. mars.