MEDLEMSMØTE Sverresborg onsdag 5. februar 2014

Her mottar Karl H. Brox påskjønnelse for sitt gode kåseri. Møtedirigent Thorvald Nakstad til høyre. Foto: Fridtjof Simonsen

Her mottar Karl H. Brox påskjønnelse for sitt gode kåseri. Møtedirigent Thorvald Nakstad til høyre. Foto: Fridtjof Simonsen

VELLYKKET MEDLEMSMØTE: Karl H Brox kåserte om: BYMARKA – kultur og natur. Over 100 medlemmer med bekjente møtte opp for å høre Brox, noe som medførte «stinn brakke» i auditoriet på muséet. Ekstra stoler måtte til for skaffe sitteplass til alle. Etterpå var det kaffe og kake i Cafe Bagle, med mye god stemning og prat.
Se også «Aktivitets kalender» for resten av vårens medlemsmøter.