Medlemsmøte 10. november

BYÅSEN HISTORIELAG INVITERER TIL MØTE PÅ BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE TORSDAG 10. NOVEMBER, 2022 KL. 1830

PRESENTASJON AV ÅRETS BYÅSMINNER v/REDAKSJONSKOMITEEN
KÅSERI V/TORGEIR GUNLEIKSRUD: PILEGRIMSVANDRINGER TIL NIDAROS I MIDDELALDEREN OG I VÅR TID.

Byåsminner 2022 – et møte med mennesker og minner, kunnskap og kultur, dans og dramatikk, industri og idrett – sett med tilbakeskuende blikk på vår vidstrakte bydel.

                          

Torgeir Gunleiksrud har bodd på Byåsen og i Melhus i over 50 år, og har engasjert seg i friluftsliv og lokal-historie. I over 25 år har han vært aktiv som frivillig i organisering, merking og tilrettelegging av pilegrimsarbeidet både nasjonalt og lokalt. Han har også vært vandringsleder på utallige pilegrims-vandringer.

Boksalg og kaffe med noe å bite i etter møtet.
Inngangspris kr 100,- pr. person.

Velkommen til et spennende møte!