FRILUFTSGUDSTJENESTEN PÅ MARKEN

Byåsen menighet, i samarbeid med Byåsen historielag, holdt sin årlige friluftsgudstjeneste på Marken søndag 4. september. I brukbart høstvær var hele 125 personer til stede. I fjor ble, for første gang ved denne gudstjenesten, et barn døpt, og søndag ble ikke mindre enn to barn og ei tenåringsjente døpt. Som vanlig var det sokneprest Steinar Leirvik som forrettet, og Gaute Skrove spilte fiolin. Biskop i Nidaros bispedømme Tor Singsaas var blant tilhørerne.

Før gudstjenesten startet, ønsket historielagets leder Karl Kristian Eggan velkommen, og orienterte om det pågående arbeidet med oppføring av det gamle stabburet, som man antar har stått på Marken før det ble flyttet til Stykket for mange tiår siden.

Etter gudstjenesten sørget historielaget for kaffe og kaker til de som var innom Marken denne søndagen.

Barnedåp også i år ved friluftsgudstjenesten på Marken

Barnedåp også i år ved friluftsgudstjenesten på Marken (Foto: F. Simonsen)

Mange tok turen til Marken denne søndagen

Mange tok turen til Marken denne søndagen (Foto: F. Simonsen)