Kategoriarkiv: Medlemsmøter

Friluftsgudstjeneste på Marken gård 7. september

Marken sept. 2014Søndag 7. september arrangerte Byåsen Menighet og Byåsen Historielag  friluftsgudstjeneste på Marken. Sokneprest Steinar Leirvik holdt gudstjenesten. Dette har snart blitt en god tradisjon da dette er tredje året friluftsgudstjeneste har blitt arrangert her ute.

I forkant av gudstjenesten ble det gitt en historisk orientering om Marken gård og Møllemarken. Historielagets medlemmer Tormod Solem og Arne Fjelnseth sto for denne orienteringen.

Som vanlig serverte historielaget kaffe med vaffel og kaker, det var populært.

Årsmøtet onsdag 9. april 2014

To historikere håndhilser: Professor Steinar Supphellen (t.v.) takkes for interessant foredrag av Arne Fjelnset. Arne Fjelnset gikk ved dette årsmøtet ut av styret etter å ha hatt styrepost i historielaget siden starten i 1992. I 13 av disse årene har han vært leder av styret. Foto: Fridtjof Simonsen.

To historikere håndhilser: Professor Steinar Supphellen (t.v.) takkes for interessant foredrag av Arne Fjelnset. Arne Fjelnset gikk ved dette årsmøtet ut av styret etter å ha hatt styrepost i historielaget siden starten i 1992. I 13 av disse årene har han vært leder av styret.
Foto: Fridtjof Simonsen.

På årsmøtet ble følgende valgt inn i styret for 2014/15:

Sekretær Torgeir Jensen – NY – Valgt for 2 år
Kasserer Gunnar Schei – gjenvelges for 1 år i vervet
Styremedlem Kjell Ivar Aune – valgt i 2013
Styremedlem Knut Møller – Valgt i 2013
Styremedlem Eva Hov – Gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlem Karl Kristian Eggan – NY – velges for 2 år
Styremedlem Åse Hegle – NY – velges for 2 år
Varamedlem Roar Sæterhaug – Valgt for 1 år
Varamedlem Thorvald Nakstad – Valgt for 1 år
Revisor Ivar Buxrud – Gjenvalg for 1 år
Valgkomite for 1 år:
Thorvald Nakstad, Erik Solem og Synnøve Skaug

Etter årsmøtet kåserte Steinar Supphellen om:
Fra enevelde i 1660 til formannskapslovene 1837 – fra stormannsstyre i Trondhjem til kommunalt sjølstyre.

Graakalbanehistorie i lange baner

Rune Kjenstad takkes for et fint kåseri. Historielagets formann, Kjell Ivar Aune, til høyre. Foto: Fridtjof Simonsen

Rune Kjenstad takkes for et fint kåseri. Historielagets formann, Kjell Ivar Aune, til høyre.
Foto: Fridtjof Simonsen

Byens forstadsbane runder 90 år i år, og det er verdt et kåseri. Baneekspert Rune Kjenstad kjenner til Graakalbanens historie, og holdt et godt foredrag for historielaget den 5. mars. 
Bydelsmagasinet Heimdal/Byåsen har dekket saken grundig, og vi anbefaler å ta en titt på denne henvisningen:
http://bydelsmagasinet.no/kultur/godt-kaseri-om-graakalbanen/ 

MEDLEMSMØTE Sverresborg onsdag 5. februar 2014

Her mottar Karl H. Brox påskjønnelse for sitt gode kåseri. Møtedirigent Thorvald Nakstad til høyre. Foto: Fridtjof Simonsen

Her mottar Karl H. Brox påskjønnelse for sitt gode kåseri. Møtedirigent Thorvald Nakstad til høyre. Foto: Fridtjof Simonsen

VELLYKKET MEDLEMSMØTE: Karl H Brox kåserte om: BYMARKA – kultur og natur. Over 100 medlemmer med bekjente møtte opp for å høre Brox, noe som medførte «stinn brakke» i auditoriet på muséet. Ekstra stoler måtte til for skaffe sitteplass til alle. Etterpå var det kaffe og kake i Cafe Bagle, med mye god stemning og prat.
Se også «Aktivitets kalender» for resten av vårens medlemsmøter.

Medlemsmøte på Sverresborg Museum den 20. november

ForsideByaasminner2013
FØRJULSMØTE der Gaute Myhre kåserte om Gråkallrennet gjennom tidene. Vellykket møte der ca 75 deltakere også hadde en hyggelig kaffestund etter kåseriet.
BYÅSMINNER 2013. På siste årsmøte ble lagets interesseområde utvidet il å omfatte hele Iladalen og den gamle Trondheim Bymark. Denne gangen har derfor årboka mye stoff fra områdene Fagerlia, Schøningsdal og Hammersborg. Salg til medlemspris, a kr 100,-, gjennom styrets medlemmer eller fra klubbhuset på Myra idrettsanlegg onsdag 27.11.13 kl 1100-1200.
EN GOD JULEGAVEIDE.

MEDLEMSMØTE 23. OKTOBER 2013

Terje Bratberg på podiet i engasjerende stil. Foto: Fridtjof Simonsen

Terje Bratberg på podiet i engasjerende stil. Foto: Fridtjof Simonsen

Historiker Terje Bratberg kåserte om Vandringer i Trondheim. Styret informerte også om sommerens aktiviteter og kommende utgave av årboka,Byåsminner 2013. Et meget vellykket møte med ca 70 deltakere.