Boksalg

Artikkelliste

Tema

Forfatter

Side

Forord 3
Om møllesteinen ved Skjelbreia og dens historie Av Jan Halvard Hovde7
Sivilforsvarets leir på Leirbrua Av Tore Pettersen14
Historien om Magne Kleveland og Byåsen Møbel Av Svenn Magne Kleveland20
De spreke og dristige søstrene Stabell fra Munkvold –med noen gymnastiske tilbakeblikk Av Eva Hov34
Kirkeklokkene og tårnet i Havstein kirke Av Fridtjof Simonsen50
Gjørtlerne på Selsbakk Av Ingrid Iversen, Solfrid Høyem Valdimarsson, Randi Høyem Tanem og Olav Høyem56
Dalgård Legesenter 40 år Av Knut Erik Skarsaune65
Fugleklubber blant ungdom på Byåsen rundt 1960 Av Ivar Schjetne69
Trondhjems Biologiske Stasjon - Akvariet i Bynesveien Av Ørnulf Sneve81
Kjell Ivar Aune og o-idretten Av Stig Berge91
Unghirden på Grønlia Av Ørnulf Sneve95
Ulvene i Tømmerdalen Av Torgeir Aalberg98
Bolignøden viser ansikt i Trolla Av Fridtjof Simonsen104
Driftsveien i Bymarka Av Torgeir Aalberg106
Om Kyvatnets historie og tilknyttet virksomhet Av Stig Berge112
Hvem eier Kyvatnet? Av Torgeir Aalberg118
Det tapre tårnet – status Av Marit Henriksen120
Avgangselever fra 1953 Av Fridtjof Simonsen122
Byåsminner i 30 år Av Fridtjof Simonsen124
Idrettslaget Astor 60 år Av Terje Moksnes128
Arne Fjelnseth - 90 år Redaksjonen132
Året 2023 - et lite tilbakeblikk Styret v/ Ørnulf Sneve134
Styret i Byåsen Historielag 2023-bildemontasje 136

Tilbake til oversikten