Boksalg

Artikkelliste

Tema

Forfatter

Side

Forord Redaksjonskomitéen3
Det tapre tårnet Marit Henriksen7
En verdensmann på Stykket Ørnulf Sneve12
Selsbakk Treindustri AS Anne Kari Græsli Øiaas og Arne Øiaas26
Leinums Snekkeri Møbel- og Innredningsverksted Magne Leinum, Dagrun Leinum Wisth og Tove Leinum Østerlie30
Prøven Trevarefabrikk – en liten historie Kjell Fordal34
Skiskytterne fra Byåsen Arne Sellæg39
Soria Moria slott på Fjeldsæter Torgeir Aalberg48
De gåtefulle portrettene – en familiehistorie langs morslinja Eva Hov59
Gammeldansklubben Traver’n Hans Olav Aavik og Gunnar Lien75
Den ukjente flystyrten i Trolla Jan Pedersen81
Oppvekst på Halsetaune Berit Ramberg Sæterhaug og Synnøve Skaug87
Granåsen, Hallan, Smistadgrenda og Sørem Trygve Steinar Gisvold94
Asbjørn Aursand Torgeir Jensen105
Kari Perstua Torgeir Aalberg107
Livda Anne-Karin Braathen113
Minner fra Skjermvegen på 1940- og 50-tallet Marit Henriksen117
Eva Marie, siste beboer på Trolløkka Knut E. Møller126
Lianvatnet Damgruppa B.H./Trh. kommune133
Tilbakeblikk på lagets 30. og 31. virkeår, 2021 og 2022 Styret136
Eva Hov – Æresmedlem 2022 Styret140
Styret i Byåsen Historielag 2022 142

Tilbake til oversikten