Boksalg

Artikkelliste

Tema

Forfatter

Side

Fagerlia og Schøningsdal Kristen Aspaas
Barndom og oppvekst i Fagerlia og Møllebakken Gaute Myhre
Inger Marie Gram – siste lystgårdsfrue på Schøningsdal Hilde Bente Lund
Fred, fordragelighet og en grønn trafostasjon Arne Sellæg
Historien om Fagerlia Hageby Borettslag Arne Sellæg
Gate- og stedsnavn Fagerlia, Schøningsdal og Hammersborg/Hyllgården Kjell Ivar Aune
Byåsen Skole 150 år Arnulf Selnes
Nyborg skole 50 år Fridtjof Simonsen
Isskjæring på Kyvatnet før kjøleskapenes og fryseboksenes tid Arne Fjelnseth
Edel Hårstad forteller fra livet sitt – ”fra Ilapike til gårdkone på Byåsen” Synnøve Skaug og Berit R. Sæterhaug
Oppveksten på Lian – årene 1944 – 1954 Kjell Atle Strande
Forviklingar i Krut-hølet - eller -Mysteriet med den rike pigen Anne på Rønningen Eva Hov
Arbeidet ved Krut-mølla Eva Hov
Byåsen Butikksenter 50 år Arne Sellæg
Storfamilie i Kjøpesentret – samtale med Ruth Irene Fossum Arne Sellæg
Blod, svette og gledestårer-Hammersborg Borettslag 60 år Arne Sellæg
Steingjerdene i Iladalen Kjell Ivar Aune
Da flyet falt ned i hagen vår! Gaute Myhre
Anita Wold – skipioneren fra Byåsen Arne Sellæg
Torbjørn Falkanger – en god byåsing red
Småplukk fra Adressa 1813 og 1863 Plukket av Eva Hov
Minneord om Jo Benkow Ved styret i Byåsen Historielag
Historielagets 21. virkeår, 2012 For styret medio sept ved Roar Sæterhaug

Tilbake til oversikten