Boksalg

Artikkelliste

Tema

Forfatter

Side

Fra oppveksten på Byåsen på 1920-tallet Else Solem5
Sommerlyst, en del av Hoemgården Arne Fjelnseth og Kjell Andersen11
Skiminner fra Byåsen Åke Mitlid20
Krigsskadeerstatning i 1942 Fridtjof Simonsen34
Jens Esmarks reisebeskrivelse, 1827 Arnulf Selnes36
Aktuell veisak i 1946 Fridtjof Simonsen40
Salgsannonse anno 1870 Kjell Andersen43
Lengdemål og andre mål i gammel tid Arnulf Selnes44
Oscar Holte; kjent idrettsmann på Byåsen Fridtjof Simonsen48
Tilbakeblikk på historielagets 18. virkeår Fridtjof Simonsen52
Artikkelliste for innhold i årbøker 1993-2008 Fridtjof Simonsen57

Tilbake til oversikten