Forfatterarkiv: Torgeir Jensen

STABBURET PÅ MARKEN HAR KOMMET PÅ PLASS

Etter to dugnadsøkter har det restaurerte stabburet fra Stykket blitt satt opp på Marken. I Oddbjørn Engens lokaler på Byneset, har Martin Inge Lund og Terje Hansen arbeidet med stokkene fra det gamle stabburet i lang tid. En del stokker var så dårlige at de måtte erstattes med nye, mens noen har blitt reparert med nye trestykker.

Mandag 8. og onsdag 10. august var en dugnadsgjeng fra historielaget altså i sving, og da kom fundamentering og bunnramme på plass, før de merkede laftestokkene ble montert i riktig rekkefølge.

Ved neste dugnad den 25. august, skal gulvbord og taktro monteres, og taket skal få et lag tjærepapp, slik at det blir tett. Bygningen må stå vinteren over slik at stokkene «setter seg», og til neste år blir det montering av utvendig bordkledning.

Underlaget var klargjort på forhånd, og fundamenteringssteiner vatret opp.

Underlaget var klargjort på forhånd, og fundamenteringssteiner ble vatret opp

Alle stokkene på plass

Alle stokkene på plass

Arbeidslaget ex. fotografen: Erik Solem, Martin Inge Lund, Egil Skaug og Terje Hansen

Arbeidslaget (ex. fotografen): Erik Solem, Martin Inge Lund, Karl Kristian Eggan, Egil Skaug og Terje Hansen (Gunnar Schei har også deltatt)

 

 

 

ÅPEN DAG PÅ MARKEN SØNDAG 12. JUNI

Søndag 12. juni inviterte Byåsen historielag til den tradisjonelle Åpen dag på Marken ved Skjeldbreia i Bymarka. Været ble fint, og de som tok tuen innom Marken fikk servert kaffe og kake. Gunnhild Onsøien og Jannicke Jakobsen spilte på lur og bukkehorn og skapte god stemning på vollen. Tormod Solem fortalte om Marken og menneskene som har bodd der. Roar Sæterhaug fortalte om byggesaken og samarbeidet med kommunen i forbindelse med oppsetting av det gamle stabburet som har stått på Stykket i mange år, og Erik Solem fortalte om prosessen med overtakelse om restaureringen. Det antas at stabburet har stått på Marken tidligere før det ble flyttet til Stykket.  Arrangementet var godt besøkt.

Gunhild Onsøien og Jannike Jakobsen spilte lur

Gunhild Onsøien og Jannike Jakobsen spilte lur

Erik Solem er dugnadsleder for oppsetting av det gamle stabburet
Erik Solem er dugnadsleder for oppsetting av det gamle stabburet

HISTORISK VANDRING I TØMMERDALEN ONSDAG 25. MAI KL. 18:00

(Artikkelen er korrigert 18.07.2016, da den opprinnelig inneholdt noen feil. Historielaget beklager dette.)

Over 50 personer møtte opp ved parkeringsplassen i Tømmerdalen denne vårkvelden for å delta i historielagets vandring i området ved markagårdene i nærheten. Knut E. Møller var dyktig guide under turen, godt hjulpet av Mary Bye Storrø. Her fikk vi både faktaopplysninger og artige anekdoter fra livet på disse gårdene i tidligere tider.

Knut E. Møller og Guri Storrø Bye (foto: F. Simonsen)

Knut E. Møller og Mary Bye Storrø (foto: F. Simonsen)

God oppslutning om vandringen (foto: T. Jensen)

God oppslutning om vandringen (foto: T. Jensen)

Været var greit, ikke så veldig varmt, men oppholds, slik at medbragt kaffe og niste kunne inntas da følget var innom Tømmerdal østre.

Siste stopp var ved Tømmerdal vestre, som i dag eies av Erling Margido Bye. Mary Bye Storrø ble takket for at hun stilte opp som lokal kjentmann. Lederen i historielaget, Karl Kristian Eggan, overrakte henne noen utgaver av lagets årbøker som takk for at hun velvillig stilte opp og bidro med mye historisk informasjon.

 

 

 

ÅRSMØTE OG MEDLEMSMØTE 20. APRIL 2016

Årsmøtet 2016 for Byåsen historielag ble avholdt ved Trøndelag Folkemuseum – Sverresborg 20. april kl. 18:30 til 19:00. Til årsmøtet møtte 45 medlemmer, og etter åpningen ved leder Karl Kristian Eggan, ble Hans Olav Aavik valgt til møteleder. Sakslista var i henhold til lagets vedtekter, og det hele ble ryddig styrt av møtelederen. Årsberetningen ble gjennomgått, og regnskap og budsjett ble godkjent. Valgkomitéens forslag gikk gjennom, og avslutningsvis ble avtroppende styremedlem gjennom 15 år Gunnar Schei takket for god innsats og fikk overrakt en fin blomsterbukett. Vi ønsker Marit Henriksen velkommen som nytt styremedlem, og Hilde Bente Lund og Gaute Ovesen ble valgt inn som nye vararepresentanter til styret.

Umiddelbart etter årsmøtet var det ordinært medlemsmøte med 70 deltakere. Etter en flott orientering om utviklingsplanen for Marken ved Kjell Ivar Aune, var det klart for kåseri om det kjente Gauldalsraset i 1345.

Jon Solem

Jon Solem

Gauldalsraset er omtalt som den største naturkatastrofen i Norge i historisk tid. Kåsør var lektor, agrotekniker og historiker Jon Solem fra Rindal. Siden det er over 670 år siden raset, foreligger det ingen sikre kilder for hva som skjedde, men muntlige overleveringer og nedtegnelser i Skålholtannalene på Island forklarer en del. I tillegg er det gjort vitenskapelige undersøkelser i området i nyere tid. Jon Solem tok oss med på en spennende gjennomgang av katastrofen, og belyste samtidig ulike alternative teorier om hvordan raset, eller rasene, som førte til denne store katastrofen ble utløst. Det antas at 48 gårder ble ødelagt og at 500 mennesker mistet livet.

 Etter kåseriet var det tradisjonell servering av kaffe og kakestykke til de frammøtte.

MEDLEMSMØTE TORSDAG 17. MARS VED BYÅSEN VGS.

 

Formannen takker  for et interessant kåseri
Formannen takker for et interessant kåseri

På grunn av oppussingsarbeider ved Trøndelag Folkemuseum, ble medlemsmøtet denne gangen holdt ved Byåsen videregående skole. Ukedag ble også endret i forhold til vanlig praksis, da auditoriet var opptatt på onsdag. Derved var vi veldig nær påska, noe som gjenspeilet seg i antall frammøtte denne gangen. Bare 50 personer møtte, så en del hadde nok allerede reist på påskeferie.

Foredragsholder var Bjørn Erik Jensen, prosjektleder for konserverings- og skjøtselsarbeidet på Selja kloster og helgenanlegg, som fortalte om kysten som knyttet oss sammen i vikingtid og middelalder. Sankta Sunniva var den første helgen og eneste kvinnelige helgen i Norge (ca. år 998), inntil St. Olav, eller Olav den Hellige, ble erklært helgen i 1031. Olav landet på Selja da han kom tilbake fra England i 1015.

Blant de mange ting som knytter oss sammen, er pilegrimsfarten langs norskekysten, besøk på Selja av Håkon Ladejarl, og Olav Tryggvason som bygde den første kirken på Selja, kanskje den første i Norge. Abbed Rita-Bjørn døde på Selja på veg hjem til Trondheim fra besøk hos paven i Roma. Seljaklosteret lå også en stund administrativt under Nidarholm, rett før reformasjonen. Foredraget ble avsluttet med et bilde av klosteret i solnedgang, vakkert akkompagnert av foredragsholderen, som sang et vers av Sunnivahymnen, slik den ble brukt ved avslutningen av dagen i den siste tidebønnen i et benediktinerkloster («Completorium»).

De 50 frammøtte fikk et interessant, engasjerende og godt framført foredrag, etterfulgt av sosialt samvær med kaffe og kakestykke i skolens kafeteria.

SALGSKAMPANJE – TIDLIGERE ÅRBØKER

Byåsen Historielag har for tiden en salgskampanje på tidligere årbøker. Benytt sjansen til å komplettere din samling! De fleste bøkene fra og med 1994 til og med 2011 samt 2014 omfattes av tilbudet.

Vi selger nå 5 bøker for 150 kroner, og 10 bøker for 250 kroner.

Åpne nedenstående lenke og se hvilke bøker vi selger og hvordan du bestiller:

(Vi anbefaler LAGRE SOM og AKTIVER REDIGERING når du laster ned bestillingslisten for å skrive i den.)

Bestillingslisten

PS: De bøkene som IKKE er nevnt i oversikten, er utsolgt!

 

MEDLEMSMØTE MED FILM FRA TRONDHEIM TATT OPP UNDER KRIGEN

Lars T. Samdahl stilte opp på medlemsmøtet 17. februar med filmen «Det grodde fram» av Lyder Selvig. Filmen forteller hvordan motstandsbevegelsen grodde fram under krigen, og den inneholder en rekke dokumentaropptak hvor motstandsfolk som Odd Sørlie, Torfinn Bjørnaas og Anne Øverås deltok.

Kafelokalet Bagle er under oppussing, så kaffe- og kakeserveringen etter kåseriet ble noe improvisert, men det gikk greit, selv om hele 120 personer møtte opp på dette møtet. Dette er vel bortimot rekord på historielagets medlemsmøter.

 

 
n

BYÅSMINNER 2016. Idrett og annet – gode ideer fra dere …

Den nye redaksjonskomiteen har startet arbeidet med kunne presentere en ny utgave av Byåsminner i november 2016.

De senere år har Byåsminner hatt et hovedtema som har preget om lag 50% av innholdet. De to første årene hadde dette valget et geografisk preg, hvor vi konsentrerte oss om «nye» området av lagets ansvarsområde. I 2015 var det 75 år siden krigsutbruddet og 70 år siden det ble fred i Norge, og dette ble bakgrunn for mange av artiklene.

Idretten har lenge stått sterkt på Byåsen, og mange har kanskje til og med hatt nærhet til marka og gode muligheter til å utøve idrett og det å være med i et idrettslig miljø som bakgrunn for det å velge å bo på Byåsen.

I alle fall: Redaksjonskomiteen har valgt IDRETT som hovedtema for Byåsminner 2016. Men, som de senere år: Det er 50% plass for annet innhold.

Gode ideer. Vi utfordrer nå medlemmene og andre til å komme med gode ideer til innhold i BM 2016. Det kan være forslag til hvem eller hva det skal skrives om, fotos og illustrasjoner, skribenter eller annet. Ja, utkast til artikler kan også være aktuelt.

Ideene sendes til følgende adresse: epost@byasenhistorielag.no

Medlemmene i Redaksjonskomiteen kan også kontaktes, og her er de: Fridtjof Simonsen, Marit Henriksen, Per J Jørgensen, Arne Sellæg og Kristin Prestvold.

ÅPENT HUS PÅ MARKEN PÅ SVARTSØNDAG

Søndag 20. desember, «Svartsøndag», holdt Byåsen Historielag det tradisjonelle arrangementet «Åpen hytte» for alle som hadde anledning til å stikke innom i en ellers travel førjulstid. Tormod Solem stilte som vanlig opp med Gløgg, pepperkaker og annet godt i ei hytte hvor det var god varme i ovnen før gjestene kom. Ei snøløs Bymarka med holkeføre på stier og løyper fristet kanskje ikke så mange denne gangen, men et tyvetalls personer kom innom og hygget seg i den ærverdige hytta. En trøst var det at det var vindstille og oppholdsvær og at det var gode forhold for en tur ute i det fri.  Som vanlig ble juleneket hengt opp før hytta ble rydde og låst.

Historielaget takker for året som har gått og ønsker deg en god jul og et godt nytt år!

(Klikk på bildene for full størrelse!)

Ingen tvil om hvem sombestyrer Marken....

Ingen tvil om hvem som bestyrer Marken….

Varmt og trivelig innomhus!

Varmt og trivelig innomhus!

BYÅSMINNER 2015 KLAR FOR SALG

Forsiden på årets Byåsminner er ikke av det fargesprakende slaget vi har hatt de siste årene. Men den gir oss en pekepinn på noe av innholdet: Krigen og freden 1940-1945. Og skulle vi lage en årbok med mye krigsrelatert stoff, måtte det bli i år, da en har runde årstall for starten og slutten av andre verdenskrig i Norge. Omtrent halvparten av stoffet kan knyttes til krigsårene.

I tillegg til hendelser rundt krigen, er det for å nevne noe også artikler om merkelige hendelser på Torshaug gård, om Krohgfamiliens glemte kvinner, og glimt fra historisk utvikling på Selsbakk. Og skulle du ha interesse for hvordan det var å arbeide ved Graakalbanen i etterkrigstiden, finner du også lesestoff om dette.

Byåsminner 2015 er i Trondheim i salg hos Norli Byåsen Butikksenter, ARK-Bruns i Nordre gt. og VIVO bokhandel i Dronningens gt.

For mer detaljert innholdsliste, og for nettbestilling av årboka, ta en titt her:
http://byasenhistorielag.no/boksalg/

God lesning!

Omslag.indd