Forfatterarkiv: Erik Solem

Medlemsmøte 28. april

Medlemsmøte på Byåsen Videregående Skole , torsdag 28. april, kl. 1900

Kåseri v/Eirik Lien: «Jugendbyen Trondheim». Historien om hvorfor Trondheim har så mange jugendbygninger

Eirik Lien, f. 1946, filolog med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Ansatt på NLHT/AVH/NTNU mesteparten av yrkeslivet. Medlem av Trondhjems Historiske Forening siden 1980. Har utgitt to spesielle kviss-bøker om Trondheim «Vet du dette om Trondheim» i 2018 og 2020, som videreføring av lørdagskviss i Uke-Adressa. Holder foredrag om temaer relatert til Trondheim, og gir tematiske byvandringer for ulike grupper.  Han utgir i 2022 «Jugendbyen Trondheim» sammen med Svein Henrik Pedersen.

Andre innslag:

  • Orientering fra styret
  • Kaffe og noe å bite i
  • Boksalg

Inngangspris: kr. 100 pr. person

Velkommen til et spennende møte!

 

 

Medlemsmøte 9. mars, 2022

Byåsen Videregående Skole, onsdag 9. mars 2022, kl. 1900

Kåseri v/Ole Magnar Morken: Skispor og trønderskrøner

Vinter-OL i Beijing er over, og kåsør, humorist og historiker Morken tar oss med ut i skisporet. Hva har ski og langrenn betydd for oss som nasjon?  Blir nordmenn fortsatt født med ski på beina? Trønderskrøner blir det også!

Ole Magnar Morken. Foto fra Sans Bergmannskroa, Løkken Verk

Andre innslag:

  • Orientering fra Styret
  • Kaffe og noe å bite i
  • Boksalg

Inngangspris: kr 100 pr. person.
Velkommen til et spennende møte!

 

 

NRK og «Gåten Agnes»

NRK-programmet “Gåten Agnes” har premiere mandag 21. februar 2022.  NRK har bl.a. filmet på Marken, og det blir spennende å se hvor mye derfra som kommer med. Dette er en dokumentar på fire episoder om Agnes Waade som ble stemplet som «åndssvak» da hun var ung.  Som voksen gikk hun gjennom flere rettssaker for å få erstatning fra Leksvik Kommune fordi Kommunen hadde forsømt sin plikt til å gi henne skolegang.  Den feilaktige diagnosen ble trukket tilbake, og man konkluderte med at hun var hørselshemmet.  Hun tapte saken fordi den var foreldet, men måtte betale kr 15.000 i saksomkostninger til Kommunen! Etter at dommen falt, følte ikke Kommunen noe ansvar, og erklærte seg «ferdig med saken». I «Døves Tidsskrift» fra mars 1988 er det en artikkel om Agnes: DT1988-20.pdf (ndhs.no).

I 1989 fikk Tore Strømøy klarsignal for å lage en dokumentar om Agnes, men møtte motstand og la bort saken etter to år.  I 2020 tok han opp saken igjen, og nå foreligger resultatet.
 

De tre siste episodene sendes mandag 28. februar, mandag 7. mars og mandag14. mars.
På nett slippes episode 1 og 2 mandag 21. februar, episode 3 mandag 28. februar, og episode 4 mandag 7. mars.

Årets billedbok i salg

Jubileumsbøker fra Byåsen historielag og Byåsen idrettslag.

Det blir nye muligheter for å kjøpe boka «Det gamle Byåsen i tekst og bilder» direkte fra Byåsen historielag, følgende dager fra BIL sitt klubbhus på Myra:

Mandag 6/12 til fredag 10/12 alle dager kl. 10 – 13.

I tillegg selges boka hos Bunnpris Havstad lørdag 11/12 kl. 12 – 14.

Boka koster kr. 200 for medlemmer av historielaget, og kr. 250 for alle andre.

Boka selges også hos Norli/Byåsen Butikksenter og Ark/Brunhjørnet, men da  til andre priser.

Vi selger også BIL sin jubileumsbok «Byåsen IL 100 år – Bredden skaper stjerner» fra klubbhuset på Myra.

Medlemsmøte 10. november

BYÅSEN HISTORIELAG INVITERER TIL MØTE PÅ BYÅSEN VIDEREGÅDENDE SKOLE: 
ONSDAG 10. NOVEMBER 2021 KL. 1900

PRESENTASJON/SALG AV «DET GAMLE BYÅSEN I TEKST OG BILDER»,
HISTORIELAGETS BOK VED 30-ÅRSJUBILEET

Etter presentasjon av boka, blir det kåseri ved Fridtjof Simonsen: Haugianerne og Byåsen.
Servering av kaffe og noe å bite i.
Inngangspris kr 100,- pr. person.
Velkommen til et spennende møte!

Selv om hverdagen nå er nesten normal igjen, minner vi om følgende:
Husk god hoste-/håndhygiene, og bli hjemme dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, eller er i karantene eller isolasjon.

 Vi oppfordrer medlemmer til å melde fra om adresseforandringer, både for epost og postadresse.  Dette gjøres enkelt via vår hjemmeside: http://byasenhistorielag.no/medlemsservice/

Årsmøte mandag 1. mars

Det varsles med dette om Årsmøte i Byåsen Historielag mandag 1. mars 2021.  På grunn av Coronapandemien vil møtet bli gjennomført med stemmegiving pr. post/epost blant medlemmene.  Nærmere informasjon om gjennomføringen av dette vil komme sammen med selve innkallingen og møtedokumentene i månedsskiftet januar/februar.
Frist for innsending av saker som ønskes behandlet er 25. januar 2021.  Saksfremlegg sendes til Byåsen Historielag, Postboks 3449, Havstad, 7425 Trondheim, eller til epost@byasenhistorielag.no

Byåsminner 2020 er nå i salg

Årets “Byåsminner” er nå til salgs, med mye godt lesestoff.
 Her finner du bl.a. artikler om Hallset skole, Sportsklubben National og Byåsen sykepleieforening som alle jubilerer i år.  De har interessante historier som vi gir smakebiter av denne gangen.

I 2020 er det 75 år siden krigen tok slutt. Vi markerer dette med en lavmælt beretning fra Margit Hirsch om to menneskers liv som ble dramatisk berørt av krigen.

En litt annerledes markering handler om spanskesyken i lys av koronaens tid. Her får vi et dykk i aviser fra 1918 og kirkeboka for Havstein samme året. Temaet er dystert, men formidles med skråblikk på teoriene om smittevern og behandling.

Kan bestilles under menyen Boksalg, eller kjøpes hos

Norli Byåsen Butikksenter.