STABBURET PÅ MARKEN HAR KOMMET PÅ PLASS

Etter to dugnadsøkter har det restaurerte stabburet fra Stykket blitt satt opp på Marken. I Oddbjørn Engens lokaler på Byneset, har Martin Inge Lund og Terje Hansen arbeidet med stokkene fra det gamle stabburet i lang tid. En del stokker var så dårlige at de måtte erstattes med nye, mens noen har blitt reparert med nye trestykker.

Mandag 8. og onsdag 10. august var en dugnadsgjeng fra historielaget altså i sving, og da kom fundamentering og bunnramme på plass, før de merkede laftestokkene ble montert i riktig rekkefølge.

Ved neste dugnad den 25. august, skal gulvbord og taktro monteres, og taket skal få et lag tjærepapp, slik at det blir tett. Bygningen må stå vinteren over slik at stokkene «setter seg», og til neste år blir det montering av utvendig bordkledning.

Underlaget var klargjort på forhånd, og fundamenteringssteiner vatret opp.

Underlaget var klargjort på forhånd, og fundamenteringssteiner ble vatret opp

Alle stokkene på plass

Alle stokkene på plass

Arbeidslaget ex. fotografen: Erik Solem, Martin Inge Lund, Egil Skaug og Terje Hansen

Arbeidslaget (ex. fotografen): Erik Solem, Martin Inge Lund, Karl Kristian Eggan, Egil Skaug og Terje Hansen (Gunnar Schei har også deltatt)