MEDLEMSMØTE TORSDAG 17. MARS VED BYÅSEN VGS.

 

Formannen takker  for et interessant kåseri
Formannen takker for et interessant kåseri

På grunn av oppussingsarbeider ved Trøndelag Folkemuseum, ble medlemsmøtet denne gangen holdt ved Byåsen videregående skole. Ukedag ble også endret i forhold til vanlig praksis, da auditoriet var opptatt på onsdag. Derved var vi veldig nær påska, noe som gjenspeilet seg i antall frammøtte denne gangen. Bare 50 personer møtte, så en del hadde nok allerede reist på påskeferie.

Foredragsholder var Bjørn Erik Jensen, prosjektleder for konserverings- og skjøtselsarbeidet på Selja kloster og helgenanlegg, som fortalte om kysten som knyttet oss sammen i vikingtid og middelalder. Sankta Sunniva var den første helgen og eneste kvinnelige helgen i Norge (ca. år 998), inntil St. Olav, eller Olav den Hellige, ble erklært helgen i 1031. Olav landet på Selja da han kom tilbake fra England i 1015.

Blant de mange ting som knytter oss sammen, er pilegrimsfarten langs norskekysten, besøk på Selja av Håkon Ladejarl, og Olav Tryggvason som bygde den første kirken på Selja, kanskje den første i Norge. Abbed Rita-Bjørn døde på Selja på veg hjem til Trondheim fra besøk hos paven i Roma. Seljaklosteret lå også en stund administrativt under Nidarholm, rett før reformasjonen. Foredraget ble avsluttet med et bilde av klosteret i solnedgang, vakkert akkompagnert av foredragsholderen, som sang et vers av Sunnivahymnen, slik den ble brukt ved avslutningen av dagen i den siste tidebønnen i et benediktinerkloster («Completorium»).

De 50 frammøtte fikk et interessant, engasjerende og godt framført foredrag, etterfulgt av sosialt samvær med kaffe og kakestykke i skolens kafeteria.