Årsmøte på Byåsen Videregående Skole


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Kategorier:

 ÅRSMØTET med etterfølgende medlemsmøte holdes 19. april kl. 18.30 på Byåsen Videregående Skole.Frist for å melde saker til møtet er 22. mars. «Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret 4 uker før møtet.» (Vedtektenes §3, 2. avsnitt).