Forfatterarkiv: Erik Solem

Friluftsgudstjeneste på Marken gård 7. september

Marken sept. 2014Søndag 7. september arrangerte Byåsen Menighet og Byåsen Historielag  friluftsgudstjeneste på Marken. Sokneprest Steinar Leirvik holdt gudstjenesten. Dette har snart blitt en god tradisjon da dette er tredje året friluftsgudstjeneste har blitt arrangert her ute.

I forkant av gudstjenesten ble det gitt en historisk orientering om Marken gård og Møllemarken. Historielagets medlemmer Tormod Solem og Arne Fjelnseth sto for denne orienteringen.

Som vanlig serverte historielaget kaffe med vaffel og kaker, det var populært.

Sporveismuseet 21. mai, 2014

Historielaget på utflukt med Sporveismuseets vogn 7. Her passeres Ugla stasjon på nedovertur, etter en retur fra Lian. Foto: Fridtjof Simonsen mai 2014.

Historielaget på utflukt med Sporveismuseets vogn 7. Her passeres Ugla stasjon på nedovertur, etter en retur fra Lian. Foto: Fridtjof Simonsen mai 2014.

Som  en oppfølger til Rune Kjenstads kåseri om Graakalbanen tidligere i vår (se sak nedenunder), arrangerte Byåsen Historielag et besøk på Sporveismuseet på Munkvoll. Rune Kjenstad tok i mot, og ga en stor flokk med interesserte tilhørere et historisk tilbakeblikk på det vogn-materiellet som er tatt vare på. Flere haller på Munkvoll er i dag fylt opp med materiell fra trikk- og Graakalbanedrift. Mye er fortsatt under arbeid, men mange staselige vogner står ferdige preparert for innvendig og utvendig beskuelse.

Etter omvisningen inne i hallene ble det tur med banen. Graakalbanens vogn nr. 7 fra 1955 kjørte en runde opp til Lian og tilbake til Munkvoll. Et flott arrangement på en fin, varm vårkveld.