Årsmøte

VARSEL OM ÅRSMØTE 2020

I henhold til Byåsen Historielags vedtekter §3, avholdes årsmøte torsdag 27. februar, 2020.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være Styret i hende senest
torsdag 30. januar, 2020
.

Forslag sendes på epost til Byaasenhistorielag@outlook.com eller med vanlig post til
Byåsen Historielag, Postboks 3449 Havstad, 7025 Trondheim.